img1

img1

Hala produkcyjna

Konstrukcja obiektu jest zróżnicowania pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych dachów,  występują dźwigary blachownicowe trójprzęsłowe o zmiennej wysokości, rozpiętości ok. 3×26,0 m oraz rozstawie 12,0 m, a także płatwie z kształtowników stalowych o rozpiętości 12,0 m i rozstawie ok. 7,0 m. Ze względu na liczną obecność świetlików istnieje ryzyko powstawania lokalnych nagromadzeń śniegu.

Opis zamontowanego systemu

Zadaniem oferowanego systemu jest obniżenie kosztów inwestora związanych z odśnieżaniem dachu oraz z usuwaniem skutków awarii wywołanych odśnieżaniem. Proponowane rozwiązanie pozwoli na zredukowanie ilości odśnieżeń do niezbędnego minimum poprzez dostarczenie obiektywnej informacji o stopniu wytężenia konstrukcji od obciążenia śniegiem.


www.snowmonitor.pl