img1

img1

Centrum kulturalno – edukacyjne

Hala jednonawowa o poprzecznym układzie konstrukcyjnym. Konstrukcję dachu hali stanowią słupy żelbetowe, na których są oparte stalowe dźwigary (blachownice wraz z żebrami usztywniającymi) o rozpiętości 36m i rozstawie 6m. Dźwigary wykonane są w formie blachownic opartych przegubowo z jedną podporą przesuwną. Płatwie wykonano z dwuteowników dachowych. Na pasach górnych oparto żelbetowe płyty dachowe, a na dolnych blachę trapezową stanowiącą podparcie dla izolacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zamontowanego systemu

W tym obiekcie system monitoringu „SnowMonitor” składa się z dwóch podsystemów pozyskiwania danych, Lokalnych Modułów Pomiarowych (LMP) oraz z Centrum Gromadzenia Danych (CGD).


www.snowmonitor.pl