img1

img1

Centrum turystyczno – sportowe

Hala 3-nawowa. Konstrukcję dachu hali stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości 16,1m oraz 30m i rozstawie 6m. Dźwigary wykonane są w formie kratownic opartych na kratowych podciągach o rozpiętości 42m. Podciągi oparto na słupach żelbetowych. Wysokość dźwigarów wynosi 4m i 4,2m.

Opis zamontowanego systemu

Zainstalowany system ma za zadanie monitorowanie obciążenia dachu śniegiem. System oparty jest na czujnikach mierzących odkształcenia konstrukcji nośnej. Dodatkowo wyposażony jest w stację meteorologiczną wykonującą pomiar kierunku i prędkości wiatru oraz wilgotności i temperatury powietrza. Taka funkcjonalność pozwala na odniesienie pojawiających się wytężeń konstrukcji do panujących warunków pogodowych. Dane pomiarowe przetwarzane są przez oprogramowanie i porównywane z wartościami progowymi wyznaczonymi dla każdego punktu pomiarowego, kontrolując w ten sposób pracę konstrukcji przez cały rok.


www.snowmonitor.pl