img1

img1

Centrum wystawienniczo-targowe

Konstrukcję nośną dachu stanowią dźwigary kratowe trapezowe, bezspadkowe o poziomych pasach górnym i dolnym i rozpiętościach 45 i 43m i 31m. Rozstaw dźwigarów wynosi 12,00m i 15m; a ich wysokość konstrukcyjna w osiach pasów w środku rozpiętości to 2,10m. Dźwigary oparto na słupach żelbetowych. Platwie wykonano również jako kratowe swobodnie podparte na dźwigarach dachowych. Rozstaw płatwi wynosi 5m. Konstrukcję nośną pokrycia stanowi blacha trapezowa układana w kierunku prostopadłym do osi płatwi. Przewidziano również stężenia podłużne połaciowe.
тренинговый центр открытый мир
норбеков отзывы
тренинговый центр роза мира
синельников форум
кинезиология форум
синтон
школа звезд
олег гадецкий
сайт о сектах
Лидер класс
спасение близких от культов
психокульты
куба отзывы
onetwotrip отзывы
форум по турции
форум египет
тур форум
испания отзывы туристов
тайланд
достопримечательности китая
отзывы об отдыхе
отзывы об отелях турции
Отдых в Нячанге
Отдых в Малазии
roboforex reviews
roboforex

roboforex reviews
roboforex
roboforex reviews
roboforex reviews
roboforex
roboforex reviews

Nutri Strike
Нутри страйк

Opis zamontowanego systemu

System wykonuje stałe pomiary odkształceń elementów konstrukcyjnych, istotnych dla bezpieczeństwa obiektu. Monitorowana hala jest obiektem użyteczności publicznej, dlatego zainstalowany system SnowMonitor jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury /z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 204, ust. 7/.


www.snowmonitor.pl