img1

img1

Hala widowiskowo- sportowa

Konstrukcję nośną dachu stanowią 78m dźwigary kratowe trapezowe, bezspadkowe o poziomych pasach górnym i dolnym. Rozstaw dźwigarów wynosi 6,00m; a ich wysokość konstrukcyjna w osiach pasów w środku rozpiętości to 4,80m. Dźwigar zbudowany jest w formie kratownicy typu „N”, w całości skręcany z pojedynczych elementów prętowych. Dźwigary oparto na żelbetowej konstrukcji wsporczej. Dach hali zaprojektowano jako bezpłatwiowy a konstrukcję nośną pokrycia stanowi blacha trapezowa układana bezpośrednio na dźwigarach dachowych w kierunku prostopadłym do osi dźwigarów. Przewidziano również stężenia podłużne połaciowe z rur kwadratowych biegnące wzdłuż dwóch osi budynku.

Opis zamontowanego systemu

Zainstalowany system monitoringu zbudowany jest z trzech lokalnych podsystemów odpowiadających za akwizycję danych pomiarowych oraz centrum gromadzenia danych – do którego spływają wszystkie dane pomiarowe. W centrum gromadzenia danych – aplikacja SnowMonitor, składająca się z min. z modułu eksperckiego, dokonuje analizy danych i porównuje je ze zdefiniowanymi wartościami progowymi określonymi na podstawie projektu konstrukcji dla najniekorzystniejszych obciążeń charakterystycznych i obliczeniowych. Po przekroczeniu wyznaczonego progu, moduł powiadamiania będzie informował osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektu o zdarzeniu. Dodatkowo wizualizacja danych pomiarowych dokonywana będzie za pomocą indywidualnej strony internetowej, na której w przejrzystej formie wizualizowane będą bieżące oraz archiwalne informacje o obciążeniu konstrukcji.


www.snowmonitor.pl