Dzięki zastosowanej strunowej technologii pomiarowej, system jest niezawodny i odporny na zakłócenia.

Podstawowymi elementami systemu są czujniki, które wykonują pomiary odkształcenia reprezentatywnych obszarów konstrukcji. Zebrane przez nie informacje odczytywane są za pomocą Lokalnych Modułów Pomiarowych, a następnie transmitowane do Centrum Gromadzenia Danych (zlokalizowanego w obrębie monitorowanego obiektu). W CGD specjalnie opracowane procedury obliczeniowe przetwarzają dane oraz porównują je ze zdefiniowanymi – dla każdego z badanych obszarów dachu – wartościami progowymi obciążeń śniegiem.


www.snowmonitor.pl